Rendert Algra


Foto 12 07 17 om 16 17Welkom op mijn persoonlijke website.
18OLYmm7SgKA+Pe F 5cZA
NrGKQvmcSVuwTwz9ViVekgOp 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
Ik sta op de 7e plek van de CDA lijst in de provincie Fryslân.
Een direct verkiesbare plek! Toch voer in een voorkeurscampagne. Dat heeft rechtstreeks te maken met het doel waarvoor ik mij de komende jaren nadrukkelijk wil inzetten. De kwetsbare weidevogels in Fryslân. 

De afgelopen 6 jaar heb ik mij als voorzitter van de Bond Friese VogelWachten ingespannen voor die kwetsbare weidevogels in Fryslân. Als Statenlid wil ik daar de komende jaren mee doorgaan. Daarvoor is een mandaat nodig van de kiezer. Wil jij dat er meer aandacht komt voor het teruglopende aantal weidevogels in Fryslân? Wil jij meer beschermingsmaatregelen voor de kievit, grutto, scholekster en Tureluur?! Stem dan op Rendert Algra. CDA lijst 1, plek 7.

Ondertussen ben ik al druk bezig met mijn onderscheidende campagne. Meer nieuws over die campagne op mijn facebookpagina RendertAlgraFoarGreidefugels


75l8WNs6Sn61YooX+1FH3Q
loopbaanbegeleiding en HRM. Hij is partner bij 'Loopbaan Na Politiek' en de internationale BPI group. Samen met Roeland Doornbosch, directeur van Doornbosch Loopbaanmanagement, is hij initiatiefnemer van succesvolle loopbaanbegeleiding voor Wethouders, Burgemeesters en andere politieke ambtsdragers. Als partner bij 'Loopbaan Na Politiek' coacht Rendert politieke bestuurders en richt hij zich daarnaast op de promotie en acquisitie. Meer informatie is te vinden op: www.loopbaannapolitiek.nl

In het verlengde van deze activiteiten voor politiek bestuurders is Rendert, voormalig manager HRM bij het Friesland Campina onderdeel Frico Cheese, associate partner bij de BPI group Benelux. De BPI group staat in meer dan 40 landen internationale bedrijven bij op het terrein van HRM. Meer informatie: www.BPI-group.be

Overigens is Rendert al werkzaam als zelfstandig ondernemer sinds 2001. Met het bedrijf CNAL bv verkoopt en verhuurt hij levensechte boerderijdieren. Vooral de levensgrote kunstkoeien zijn ware blikvangers bij beurzen, bedrijfsopeningen en ander promotionele activiteiten. Meer informatie over de handel en promotie activiteiten vind je op de website www.kunstkoeien.nl

Sinds 2007 is Rendert bovendien, naast zijn hoofdactiviteiten, actief als belangenbehartiger. De belangenbehartiging bestaat voor een belangrijk deel uit lobby werkzaamheden vanuit het netwerk Lobby Friesland. Meer informatie tref je aan op de website www.lobbyfriesland.nl

Meeste bekendheid geniet Rendert momenteel nog met zijn activiteiten voor de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Als voorzitter van deze vrijwilligersorganisatie is Rendert het boegbeeld voor een organisatie die zich met ruim 20.000 leden en meer dan 3500 vrijwilligers inzet voor de bescherming van weidevogels in Fryslân. Meer informatie www.Friesevogelwachten.nl 
Daarnaast is Rendert voorzitter van de eind 2017 opgerichte stichting Agrarisch Natuurbeheer Fryslân (ANF). Deze stichting wil zich inzetten voor de pareltjes in Fryslân. Weilanden of plasdras situaties waar weidevogels nog volop aanwezig zijn of waarschijnlijk makkelijk naar terugkeren. De stichting richt zich nadrukkelijk op agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer is de meest efficiënte vorm van natuurbeheer. Vooral als het gaat om de toekomst van weidevogels. De stichting wil dan ook niet het uitvoerende beheer overnemen. Dat is voor de boer. Wel wil de stichting, gebruik makend van de kennis die bij de Bond Friese VogelWachten in huis heeft, voorwaarden stellen aan het beheer van die kansrijke grond. De beste manier om zeggenschap te krijgen is het verwerven van grond. Daarvoor is veel geld nodig. Graag doet ANF daarvoor een beroep op jou! Kijk voor meer informatie op de website: www.agrarischnatuurfondsFryslan.nl 


Met de verschillende zaken lijkt de agenda van Rendert Algra goed gevuld. Toch vindt hij nog tijd om regelmatig op te treden als (onafhankelijk) voorzitter. Zo is hij regionaal voorzitter van de politie klachtencommissie Noord-Nederland en voorzitter van de landelijke politieklachtencommissie. Voor de hoorzittingen is hij fungerend voorzitter in Groningen, Fryslân en Drenthe. Ook voor het voorzitten van symposia en lastige inhoudelijke vergaderingen draait Rendert zijn hand niet om. Het geeft hem juist energie. Rendert zijn motto over 'tijd' is helder.
Tijd is er om te maken!